Καλωσορίσατε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ακαδημίας Γονέων

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ακαδημίας Γονέων βρίσκεται εδώ για να στηρίξη την προσπάθειά σας να γίνεται ένας προσοντούχος σύμβουλος οικογένειας. Το πρόγραμμα κατάρτισης μας είναι πρακτικό, θετικό και βασίζεται σε στοιχεία ενώ προσφέρεται μέσα από μία μεικτή μέθοδο. Για να υποστηρίξουμε τις ομαδικές δραστηριότητες και τις ενότητες μάθησης, η Ακαδημία Γονέων δημιουργήθηκε για να σας δώσει πρόσβαση σε υλικό και πηγές που θα σας υποστηρίξουν κατά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

Βασισμένο σε ιδέες γύρω από την ανάπτυξη του παιδιού, την πρώιμη παιδική μάθηση και την επικοινωνία γονέα και παιδιού, η Ακαδημία Γονέων είναι ιδανική για γονείς που θέλουν να υποστηρίξουν και να επηρεάσουν τη μάθηση των παιδιών τους, τη γλωσσική τους ανάπτυξη καθώς και την κοινωνική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη.

Parents academy online

Already registered
Login

Not yet a member
Join now for free


Sign in with linkedin

Search

Γλώσσες

Κατηγορίες

Please login to open the courses

Login Signup

No courses found

No courses were found with given search parameters